Felles Ford-treff i Trøndelag

For å markere Fords 100 års jubileum har Ford-klubbene i Trøndelag gått sammen om et felles treff, og både Capri-, Taunus-, Granada-, Anglia-, Cortina og M-klubben står sammen om dette arrangementet.

Vi har kommet et lite stykke i planleggingen og har bestemt at vi slår det sammen med Granada-treffet i Trøndelag som skal holdes på Storsand Camping, Malvik (ca 7-8 km nord for Trondheim) den 11. - 13. juli 2003.


Vi håper at det kommer mange Forder på treffet, og vi vil ha deltakere fra hele landet.

Kommer tilbake med mere informasjon etter hvert, men jeg ser gjerne at interesserte kontakter meg før neste møte (27.04.03) slik at vi har litt anelse om hvor stor interessen er for dette treffet.

Jeg treffes på:

Tlf: 920 65 789
E-mail: ine-odd@frisurf.no

- skriver Odd Fossmo som er vår kontaktperson i Trøndelag.