Teknisk info om Taunus

 

Her har vi laget en oversikt over forskjellige detaljer som har med de ulike modellene av Taunus å gjøre.

Temaet er kjempesvært, så det du finner her er det mest grunn-leggende. Og dette finner du mer om i tekst og bilder:

Hvis du har spørsmål om noe, fra teknisk vedlikehold til ombygging, kan du sende en mail til klubbens tekniske rådgiver.

Og har du mer informasjon til disse sidene, rettelser eller tilføyel-ser, blir webmaster glad for å få høre om dette!