Reklame fra gode gamle dager:

 

Klikk på bildene hvis du ønsker å se nærmere på en av disse annonsene som Ernst Salvesen har sendt oss. Det kan ta litt tid å åpne annonsene i lesbar størrelse.

 

 

Tilbake til bildesiden