Har du spørsmål?

 

Da kan du sende en mail til en av disse:

Terje Lund (kontaktperson for styret)

Odd Fossmo (kontaktperson i Trøndelag)

For å unngå spam er mailadressene lagt inn med (at) istedet for @ - så husk å bytte ut til rett tegn i mailadressen før du sender mailen.

Eller du kan sende et brev til:

 

Ford Taunus klubben Norge

Postboks 120 Stovner

0913 Oslo